Chúng tôi rất vui khi cố gắng hết sức để tổ chức một phiên dịch tiếng Việt cho bạn khi bạn đặt vé. Mặc dù không phải lúc nào cũng có sẵn ở tất cả các vị trí, vui lòng chọn ngôn ngữ và vị trí ưa thích của bạn trên biểu mẫu đặt phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ xác nhận liệu người dịch có thể thực hiện tại vị trí bạn đã chọn hay không.

Chúng tôi cung cấp lời khuyên, thiết bị và hỗ trợ đúng đắn cho sự thành công của điều trị cho CPAP và nhu cầu ngưng thở khi ngủ của bạn.

Mạng CPAP là các chuyên gia trong liệu pháp ngưng thở khi ngủ. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách điều trị CPAP có lợi có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn và giúp bạn sống một cuộc sống lành mạnh và năng động hơn.

We can assist you in English, Chinese, Greek, Italian, Malaysian, Taiwanese and Vietnamese *

      

* selected locations